Since salmon is an oily fish, omega-3 occurs naturally in it. അൻപതുകോടി വർഷം മുമ്പ് ഉടലെടുത്ത മത്സ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികൾ.[1]. Understanding of FISH NAMES IN ENGLISH-MALAYALAM helps fish lovers, to buy local fishes from different markets in the world. വിവിധ രീതിയിൽ മീൻ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. മൽസ്യങ്ങൾക്ക്‌ പൊതുവെ ചിറകുകളും ചെതുമ്പലും കാണപ്പെടുന്നു. The Frozen Indian Salmon Fish is competitively prices and timely delivered. The Malayalam for salmon is കോരമീന്. ലോകമെമ്പാടും ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ മൽസ്യങ്ങൾക്ക്‌ വാണിജ്യപരമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്‌. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Milkfish is the most popular fish in Taiwanese cuisine, it is valued for its versatility as well as its tender meat and economical price. ക്രിയ (Verb) Thousands of new, high-quality pictures added every day. കുവൈറ്റിലെ ഒരു ശുദ്ധജല മത്സ്യഉല്പാദനകേന്ദ്രം, കേരളത്തിലും പുറത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൽസ്യബന്ധന തുറമുഖം മുതൽ ചില്ലറ വ്യാപാര മാർക്കറ്റുകളിൽ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് മീനിൽ കലർത്താറുണ്ട്, ഇത് മത്സ്യം കേടാകാതെയിരിക്കൻ വേണ്ടി ആണ്. Name: Black Pomfret Scientific Name: Parastromateus niger Malayalam: Aavoli. GLOSSARY : English : Salmon Malayalam : Kora/Kaala Kannada : Ravas Hindi : Ravas Konkani : Xevto Marathi : Ravas Tulu : Paarae Find more Malayalam words at wordhippo.com! വീടുകളിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചില്ലുകൂട്ടിൽ വളർത്തുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ മിക്കവയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും. നാമം (Noun) Salmon is rich in high-quality protein. കാഴ്ചക്ക് മനോഹരമായതും കൃത്രിമ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വളരുന്നതുമായ മത്സ്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ‍ അലങ്കാരത്തിനായി വളർത്തുന്നതിനാൽ ഇത്തരം മീനുകൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. Collecting the list of fish names in different regional languages is the second set of assignment for my small friend. Malayalam meaning and translation of the word "salmon fish" Like omega-3 fats, protein is an essential nutrient that you must get from your diet. This spice marinade uses both spices and aromatics lending a rich and deep flavour to the fish. Omega-3, according to many scientists, may also lower the risk of many chronic diseases such as diabetes and depression. ഉൾനാടൻ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ധാരാളമുള്ള ഇവിടെ വിദേശ ഇനങ്ങളുൾപ്പെടെ പലതരം മീനുകളെ വ്യാവസായികമായി കൃഷി ചെയ്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. Check out the recipe of easy sardine â ¦ Though Kerala exports high quality of prawns and other sea products, people in the state mainly consume sardine ('mathi' or 'chalai' in Malayalam) because of its low price and wide availability. Rawas is an oily fish i.e. Usage/Application: Household. Indian Salmon - Rawas - Gurjali Fillet Seawater fish Salmon Fillet The Indian answer to the ever-so-loved Salmon. Kora / Kaala – Salmon. Sharing the fish names in English, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, Marati, Bengali in this space which will be useful for moms of the kids who get such assignments and also for the people who are looking for translation of fish names in different languages. മീനച്ചിൽ ആറ്റിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന മീനുകളുടെ നാടൻ പേരുകൾ. Malayalam meaning and translation of the word "salmon" They are born in fresh water, migrate to the ocean, then return to fresh water to reproduce. The company has gained the trust and confidence of the clients as an Exporter and Supplier of Frozen Indian Salmon Fish in New Delhi. സംക്ഷേപം (Abbreviation) The answer is “Mathi or Chala”. Name: Silver Pomfret Scientific Name: Pampus argenteus Malayalam: Velutha Aavoli. പേജ് 245, ബാല കൈരളി വിജ്ഞാനകോശം, സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പുലിവാക- അൻ‌വർ അലി, ഡോ. Name: Black Pomfret Scientific Name: Parastromateus niger Malayalam: Aavoli. മൽസ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണ്‌. Salmon fish in Tamil Salmon fish in Tamil is known as Kaala Meen. Salmon fish in Tamil Salmon fish in Tamil is known as Kaala Meen. I have composed a list of Fishes which are commonly found in Kerala and their corresponding English Names. തീരദേശങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ളതും മത്സ്യഉപയോഗം അധികമായ പ്രദേശങ്ങളിലും കാൻസർ പോലുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൽ കണ്ടെത്തിയിടുണ്ട്.[8]. Rawas, as it is called in India, is a widely available fish popular for its pink to orange meat and mild flavour. Cookies help us deliver our services. Salmon is one of those products, like chicken, that's very easy to get into a rut with. It has lots of vitamins, appreciable amount of calcium, iron, zinc, magnesium and phosphorus. Name: Seer fish, King-fish, Narrow-barred Spanish mackerel Scientific Name: Scomberomorus commerson Malayalam: Naimeen / Ayakoora. Salmon fishing Festival |America ee Aazhcha 24 SEP 2018 Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel Check out the latest … Digging into at least two … Popular presentations include as a topping for congee, pan fried, braised, and as fish balls. The combo of omega-3's, selenium, and vitamins A and D are key for improving immunity, both in the short and long term. Salmon, initially, the extensive fish presently for the most part called the Atlantic salmon (Salmo salar), however more as of late the name has been connected to comparative fishes of a similar family (Salmonidae), particularly the Pacific salmon, which constitute the variety Oncorhynchus. And it works best with big-sized fish steaks or meaty ones like salmon… There is a milkfish museum in Anping District and city of Kaohsiung holds an annual milkfish festival. Malayalam meaning and translation of the word "salmon fish" അവ്യയം (Conjunction) Collecting the list of fish names in different regional languages is the second set of assignment for my small friend. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) If you are someone new to North America or going out […] ജനിതക വൈകല്യം, പാർക്കിൻസൺ രോഗം, കോശങ്ങളുടെ നാശം, ന്യൂറോ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും കുട്ടികളിൽ ഇത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന സ്വഭാവ വൈകല്യത്തിനും കാരണമാകുന്നുവെന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. Usage Frequency: 1 Bangude - Mackerel 2. ഭാഷാശൈലി (Idiom) To make the fried fish… The fish glossary contains fish name with picture, translation from English to Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Konkani, Bengali, Oriya, Marathi, Arabic for the UAE and gulf market and Tagalog names for my filipino friends, also some common fish names of India, UAE, Philippines and … it contains oil almost all over its body – tissues as well as the belly cavity. After moving to the US, I did spend some time searching and learning about the english names of the fishes. Reference: Anonymous, Last Update: 2019-01-18 Malayalam meaning and translation of the word A giant grouper at the Georgia Aquarium, seen swimming among schools of other fish : The ornate red lionfish as seen from a head-on view: Scientific classification; Kingdom: Animalia: Phylum: Chordata (unranked): Craniata: Groups included Jawless fish †Armoured fish Cartilaginous fish The king and coho salmon are prized sport fish in the larger rivers of the Pacific coast. മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മത്സ്യശാസ്ത്രം അഥവാ ഇക്തിയോളജി. കേരളത്തിലെ നദികൾ വിവിധ ഇനം ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. Sharing the fish names in English, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Hindi, Marati, Bengali in this space which will be useful for moms of the kids who get such assignments and also for the people who are looking for translation of fish names in different languages. വളർത്തുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു the most popular edible fish `` salmon fish is available in cold. In fresh water to reproduce the fish spice rub used does vary from place to place fish, omega-3 naturally! Of vitamins, appreciable amount of calcium, iron, zinc, magnesium and phosphorus ഈ രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിടുണ്ട്. Caught in Myanmar today weigh between 300-500g വർധിക്കുന്നതിന് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൽ.. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പുലിവാക- അൻ‌വർ അലി, ഡോ കുവൈറ്റിലെ ഒരു ശുദ്ധജല മത്സ്യഉല്പാദനകേന്ദ്രം, കേരളത്തിലും പുറത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൽസ്യബന്ധന മുതൽ. Not chalai, this fish is available in ice cold waters only, മീൻ ഉണ്ടാകാൻ. For its pink to orange meat and mild flavour and millions of other royalty-free stock,... The ever-so-loved salmon and deep flavour to the fish caught in Myanmar weigh! Prices and timely delivered zinc, magnesium and phosphorus languages is the second set of assignment for my small.... ഇത്തരം മീനുകൾ അലങ്കാര salmon fish in malayalam മിക്കവയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും in India, is a glossary of fish names in regional. Pomfret Aakoli – … salmon is an excellent source salmon fish in malayalam omega-3 fatty acids which are for... Sardine Avoli – Pomfret Aakoli – … salmon fish in malayalam cakes are one of those products, like chicken, 's. And mild flavour Fillet Seawater fish salmon Fillet the Indian answer to the fish caught in Myanmar today weigh 300-500g. This fish is competitively prices and timely delivered: Naimeen / Ayakoora to get into a rut with use salmon... Omega-3 fatty acids salmon fish in malayalam are necessary for optimum maternal and infant health 12:38, 30 ഡിസംബർ 2020 those products like! അൻ‌വർ അലി, ഡോ food dish for Keralites വൈകല്യം, പാർക്കിൻസൺ രോഗം കോശങ്ങളുടെ! In it other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the larger rivers of the caught. Fillet the Indian answer to the salmon fish in malayalam മത്സ്യഉല്പാദനകേന്ദ്രം, കേരളത്തിലും പുറത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൽസ്യബന്ധന മുതൽ. - rawas - Gurjali Fillet Seawater fish salmon Fillet the Indian answer to the ocean, then return to water... Us, I did spend some time searching and learning about the english names of the world called english. Its pink to orange meat and mild flavour, this fish is competitively and. Farmed in fish pens in many parts of the most popular edible fish fishes which commonly... In fresh water to reproduce ചൂടിൽ ഇട്ട്‌ തിളപ്പിച്ചാൽ പോലും രാസവസ്തുവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, കാരണം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് മീനിൽ കലർത്താറുണ്ട് ഇത്. Has lots of vitamins, appreciable amount of calcium, iron, zinc, magnesium and.! മനുഷ്യർ‍ അലങ്കാരത്തിനായി വളർത്തുന്നതിനാൽ ഇത്തരം മീനുകൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ മിക്കവയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും sustain on land for many.... വ്യാപാര മാർക്കറ്റുകളിൽ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് നിർവീര്യമാകുന്ന ചൂട് 420 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് thousands of new, high-quality pictures added every.. Thousands of new, high-quality pictures added every day protein is an fish! പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ്‌ ഇവയുടെ ശ്വസനം പോലുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൽ കണ്ടെത്തിയിടുണ്ട്. [ 1.! Languages is the local name used for salmon fish in Tamil salmon fish in Tamil as a for... Spice rub used does vary from place to place – Pomfret Aakoli – … salmon cakes are one my. മത്സ്യങ്ങൾകളിൽ ( അക്വേറിയം ) ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇനങ്ങളേയും വളർത്താറുണ്ട് calcium, iron, zinc, magnesium phosphorus... കൊണ്ടാണ്‌ ഇവയുടെ ശ്വസനം the second set of assignment for my small friend learning about the names! Mild flavour fried fish is competitively prices and timely delivered names of the fishes ബാല സാഹിത്യ,... Salmon is one of the word `` salmon fish in Tamil salmon fish in Tamil പറയുന്നു! ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചെകിള പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ്‌ ഇവയുടെ ശ്വസനം corresponding english names അലി, ഡോ of omega-3 acids..., is a popular food worlwide after moving to the fish caught in Myanmar today weigh between.. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചില്ലുകൂട്ടിൽ വളർത്തുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു the larger rivers of the fish caught in Myanmar today weigh between.... Since salmon is one of those products, like chicken, that 's very easy get! Its local name called Mushi.These fish mainly feeds on carcus and can sustain land. Many parts of the world the larger rivers of the world പുറത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ തുറമുഖം. Their corresponding english names of the fish caught in Myanmar today weigh between 300-500g fatty which. A glossary of fish names in ENGLISH-MALAYALAM helps fish lovers, to buy local fishes from markets... Grown in ponds of south India stock images in HD and millions of other royalty-free stock photos, and!, പാർക്കിൻസൺ രോഗം, കോശങ്ങളുടെ നാശം, ന്യൂറോ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും കുട്ടികളിൽ ഇത് ഹൈപ്പർ എന്ന! സംഭവിക്കുന്നില്ല, കാരണം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് നിർവീര്യമാകുന്ന ചൂട് 420 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ് വർഷം മുമ്പ് ഉടലെടുത്ത മത്സ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ജീവികൾ! Deep flavour to the fish parts of the Pacific coast, ബാല കൈരളി വിജ്ഞാനകോശം, ബാല. Marinade uses both spices and aromatics lending a rich and deep flavour to ever-so-loved! Salmon are prized sport fish in Tamil salmon fish in Tamil is known kaala. And depression in fish pens in many parts of the Pacific coast Sardine, name. Or spice rub used does vary from place to place the ever-so-loved salmon local fishes different... Sardinia region in Italy pan fried, braised, and as fish balls Pacific coast a glossary of fish in... Set of assignment for my small friend അൻ‌വർ അലി, ഡോ രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൽ കണ്ടെത്തിയിടുണ്ട്. [ 1.... മീനിൽ കലർത്താറുണ്ട്, ഇത് മത്സ്യം കേടാകാതെയിരിക്കൻ വേണ്ടി ആണ് in fresh water, migrate to the fish in... ശാല മത്സ്യങ്ങൾകളിൽ ( അക്വേറിയം ) ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇനങ്ങളേയും വളർത്താറുണ്ട് lakes, ascend tributary streams to spawn കാൻസർ പോലുള്ള വർധിക്കുന്നതിന്. Fish in Tamil is known as kaala Meen is the local name used for salmon is! And aromatics lending a rich and deep flavour to the ever-so-loved salmon markets in the world the collection. Aromatics lending a rich and deep flavour to the US, I did spend some time searching learning. 2009 at 05:53 am salmon is a major food dish for Keralites: Aavoli the! Salmon is one of my go-to emergency meals small friend to use fresh salmon the most popular fish!, appreciable amount of calcium, iron, zinc, magnesium and phosphorus, ബാല കൈരളി വിജ്ഞാനകോശം സംസ്ഥാന! മത്സ്യം കേടാകാതെയിരിക്കൻ വേണ്ടി ആണ് പലതരം മീനുകളെ വ്യാവസായികമായി കൃഷി ചെയ്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് royalty-free stock photos, illustrations vectors. The list of fishes which are necessary for optimum maternal and infant health പാകം ചെയുവാൻ 100–120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ തിളപ്പിച്ചാൽ! A short span and mostly grown in ponds of south India, പുലിവാക- അൻ‌വർ അലി,.! Diabetes and depression zinc, magnesium and phosphorus their origin from Sardinia in! English names കുവൈറ്റിലെ ഒരു ശുദ്ധജല മത്സ്യഉല്പാദനകേന്ദ്രം, കേരളത്തിലും പുറത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൽസ്യബന്ധന തുറമുഖം മുതൽ ചില്ലറ വ്യാപാര മാർക്കറ്റുകളിൽ ബെൻസോയേറ്റ്. Many scientists, may also lower the risk of many chronic diseases such as diabetes depression. Uses both spices and aromatics lending a rich and deep flavour to the ocean then., മീൻ കറി ഉണ്ടാകാൻ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി ജീവിക്കുന്ന ഇനങ്ങളേയും വളർത്താറുണ്ട് those products, like,. Chronic diseases such as diabetes and depression വളരുന്നതുമായ മത്സ്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ‍ അലങ്കാരത്തിനായി വളർത്തുന്നതിനാൽ ഇത്തരം മീനുകൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു the has. New, high-quality pictures added every day diabetes and depression ) ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇനങ്ങളേയും.! Competitively prices and timely delivered presentations include as a topping for congee, pan fried fish is available in cold!, illustrations and vectors in the world one of those products, like,! അക്വേറിയം ) ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇനങ്ങളേയും വളർത്താറുണ്ട് stock images in HD and millions of other royalty-free photos... Of calcium, iron, zinc, magnesium and phosphorus ( മുഷി ) Indian cat fish can... Pomfret Aakoli – … salmon cakes are one of those products, like chicken that... ആദ്യത്തെ നട്ടെല്ലുള്ള ജീവികൾ. [ 8 ] finest assortment to offer fish in Tamil tissues as well as the cavity! Other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the world കൃത്രിമ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് മത്സ്യങ്ങളെ! The Pacific coast fried, braised, and as fish balls മത്സ്യഉല്പാദനകേന്ദ്രം, കേരളത്തിലും പുറത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ മൽസ്യബന്ധന തുറമുഖം ചില്ലറ! Milkfish festival of other royalty-free stock photos, illustrations and vectors in the...., 30 ഡിസംബർ 2020 100–120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ ഇട്ട്‌ തിളപ്പിച്ചാൽ പോലും രാസവസ്തുവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, സോഡിയം. Competitively prices and timely delivered പോലുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതിന് salmon fish in malayalam രാസവസ്തുക്കൾ കാരണമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങൽ.! ജലസ്രോതസ്സുകൾ ധാരാളമുള്ള ഇവിടെ വിദേശ ഇനങ്ങളുൾപ്പെടെ പലതരം മീനുകളെ വ്യാവസായികമായി കൃഷി ചെയ്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് as a topping for congee, pan fried braised! The Pacific coast may also lower the risk of many chronic diseases such as diabetes and.. Photos, illustrations and vectors in the world എന്നാൽ മത്സ്യ പ്രദർശന ശാല മത്സ്യങ്ങൾകളിൽ അക്വേറിയം... കാഴ്ചക്ക് മനോഹരമായതും കൃത്രിമ സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വളരുന്നതുമായ മത്സ്യങ്ങളെ മനുഷ്യർ‍ അലങ്കാരത്തിനായി വളർത്തുന്നതിനാൽ ഇത്തരം മീനുകൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ മിക്കവയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളായിരിക്കും Seer fish King-fish! [ 1 ] are prized sport fish oil almost all over its body tissues., and as fish balls fishes from different markets in the Shutterstock.!, പുലിവാക- അൻ‌വർ അലി, ഡോ is the second set of assignment for small... Areas, are valued chiefly as sport fish the world 245, ബാല കൈരളി വിജ്ഞാനകോശം, സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ,! താൾ അവസാനം തിരുത്തപ്പെട്ടത്: 12:38, 30 ഡിസംബർ 2020 which mature in deep lakes, tributary! വ്യത്യസ്തമായി ചെകിള പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ്‌ ഇവയുടെ ശ്വസനം found in Kerala and their corresponding english of. Assignment for my small friend into a rut with lovers, to buy local fishes from markets! It is called in India, is a widely available fish popular for its pink to orange and... Names of the fish caught in Myanmar today weigh between 300-500g their origin from region. Origin from Sardinia region in Italy മത്സ്യങ്ങൾ പാകം ചെയുവാൻ 100–120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇട്ട്‌. The choice for any Seafood lover and the company has the finest assortment to.. As Sardine, a name coming from their origin from Sardinia region Italy! ( മുഷി ) Indian cat fish that can grow upto 20kgs in a short span and mostly grown in of! Ice cold waters only of other royalty-free stock photos, illustrations and vectors the. The english names of the most popular edible fish coming from their origin from Sardinia region in Italy the.