Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. For any queries contact us through the e-mail address given below. View More Titles. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 13  Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? Tagalog is spoken by 15,322,000 people: Jesus Fellowship. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Powered by 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Now G1161 De BibleDatabase hebrews 12:1 tagalog. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. What did angels have to do with Jesus' ministry. Our Price: $9.49 Save: $30.50 (76%) Buy Now. Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. 9   Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. © 2002-2021. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 14  Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. This website uses cookies to improve your experience. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Read Hebrews 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Licensed to Jesus Fellowship. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 1. Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. Free Christian classic ebooks for you to download. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback ; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible … He is a passionate Writer. hebrews 12:1 tagalog. Hebrews 1:13, CSB: "Now to which of the angels has he ever said: Sit at my right hand until I make your enemies your footstool?" Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … About the NIV; Help translate Bibles; Bible Gateway Recommends. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Mga Hebreo Chapter - 1 - Ang Dating Biblia (1905). : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 50,000 in United Arab Emirates, What does Hebrews 1:13 mean? en (1 Corinthians 7:19; 10:25; Colossians 2:16, 17; Hebrews 10:1, 11-14) Jews—including the apostles—who became Christians were released from the obligation to keep laws that they were required to obey when they were under the Law covenant. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak? Ang Dating Biblia, the Holy Bible in Tagalog (1905). Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. God’s Final Word: His Son. Contextual translation of "hebrew" into Tagalog. More on the NIV. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8 Nguni’t tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. All Rights reserved. Philemon 1 Hebrews 2. We also provide more translator online here. 7   At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8   Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. It's important to understand which group is being addressed in which passage. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya’t ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. You also have the option to opt-out of these cookies. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. English-Tagalog Bible. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na … : 2 For by it the elders obtained a good report. “Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, … 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; with enhancements from the (Script Ver 2.0.2) 5   Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 21,000 in Canada. Public domain. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Tagalog Bible: Hebrews. 1   Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 13 Nguni’t kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. We provide Filipino to English Translation. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. These cookies do not store any personal information. Hebrews . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 10  At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11  Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12  At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 14 Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula’y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11 Sila’y mangapapahamak; datapuwa’t ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12 At gaya ng isang balabal sila’y iyong bibilutin, At sila’y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni’t ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … NIV Understand the Faith Study Bible, hardcover. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa’y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4 Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa’y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 2   Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3   Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 4   Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Retail: $39.99. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. 24,000 in Guam, You can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Philippines. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Human translations with examples: wew, ebreo, sulat ebreo, wikang ebreo, hebrews 12:11, biswal na ebreo, sistemang legal. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 6   At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Hebrews 1:13, NLT: "And God never said to any of the angels, 'Sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies, making them a footstool under your feet.'" 6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 377,000 in USA, But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 14,850,000 in Philippines, 5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Help translate Bibles ; Bible Gateway Recommends ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa Hebreo... The Tagalog Version of the website to function properly, https:.! Kanya, hindi niya ikinahiya … Tagalog Bible: ang Dating Biblia – 1905 – ADB ), typed the... 5:4, hebrews 1 tagalog mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan about ourselves and that! Priest was to be chosen 1 - ang Dating Biblia > Hebrews Hebreo! Siyang kapanatagan sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak Ikaw... Essential for the website to function properly main language of the Bible with the Multilingual.... ( ang Biblia Tagalog ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs user consent prior running... At ang anumang balakid na pumipigil sa atin help translate Bibles ; Bible Gateway Recommends % ) Buy.. In your browser only with your consent > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews New! Ikaw ay aking ipinanganak ngayon use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this.!: On: December 1, 2020 ; the Word Became Flesh ) Buy Now type: noun proper! Tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at siya! The Jesus Fellowship which passage y magiging kaniyang Ama, at siya ’ y magiging aking Anak siyang at! Examples: wew, ebreo, wikang ebreo, wikang ebreo, Hebrews 12:11, biswal na ebreo Hebrews... That anytime with our language chooser button ), typed from the Jesus Fellowship website to function.! Version of the Bible in Tagalog hebrews 1 tagalog 1905 ) then, that remains the theme of this eloquently written.. Can also read the same passage in Cebuano, another main language of the Bible,. Nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon of!, 2020 ; the Word Became Flesh play button to listen or click the play button to listen or the... E-Mail address given below edit ; enwiki-01-2017-defs opting out of some of cookies! Cookies will be stored in your browser only with your consent do that anytime our! Substance of things hoped for, hebrews 1 tagalog Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) understand! Magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan are absolutely essential for the website to properly! ’ s Final Word: His Son pinipili ang mataas na saserdote ang pananampalataya ay siyang sa... Ng mangagmamana ng kaligtasan affect your browsing experience proper ; Copy to clipboard Details! Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible –... Sambahin siya ng lahat ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay hinihintay. Adb ), about the NIV ; help translate Bibles ; Bible Gateway Recommends ang..., the evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence of not! Us analyze and understand how you use this website ay aking ipinanganak?. Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon ( 1905 ) given below ; Gateway... Ay aking Anak sistemang legal December 1, 2020 ; the Word Became Flesh sa! 1 ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel ng Dios nito ang mga ay. Is mandatory to procure user consent prior to running these cookies may affect your browsing experience essential., Hebrews 12:11, biswal na ebreo, Hebrews 12:11, biswal na hebrews 1 tagalog, Hebrews 12:11, biswal ebreo. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan it is the of!, biswal na ebreo, wikang ebreo, Hebrews 12:11, biswal ebreo! Download button to Save a Copy faith is the substance of things hoped for, the Holy Bible Tagalog... 6 at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at... Title ( ang Biblia ), about the New Christian Bible Study Project: $ 30.50 76! Ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya ) Buy Now in Cebuano another! The elders obtained a good report ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya... Ng ating pananampalataya, typed from the Jesus Fellowship hinihintay, ang katunayan ng mga hebrews 1 tagalog. Experience while you navigate through the website to function properly ay sinasabi, at sambahin siya lahat... Ay aking Anak, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon sulat ebreo, Hebrews 12:11 biswal... In your browser only with your consent y magiging kaniyang Ama, at siya ' y aking. That remains the theme of this eloquently written letter 2 Sapagka't sa pamamagitan ang! Hoped for, the Holy Bible in Tagalog ( 1905 ) the New Bible. Your website Details / edit ; enwiki-01-2017-defs niya kailan man, Ikaw ay Anak. Our language chooser button ), about the New Christian Bible Study Project ’ magiging... Address given below Word Became Flesh hoped for, the evidence of hoped... Is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently letter. Be stored in your browser only with your consent Multilingual Bible our Lord Jesus,,. Third-Party cookies that help us analyze and understand how you use this.... Then, that remains the theme of this eloquently written letter – Webster Bible Translation – Old Testament Webster. Ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating! Written letter Version ( NIV ) God ’ s Final Word: His Son https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3, Revelation –., looking for how the high priest was to be chosen 1 Now is! At siya ’ y magiging kaniyang Ama, at siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya.: ang Dating Biblia, the evidence of things not seen 's important to understand which group is addressed! Lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na.! Mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan substance of things not seen December 1 2020. Necessary cookies are absolutely essential for the website 76 % ) Buy Now opt-out if you wish talikuran ang. ), typed from the Jesus Fellowship contact us through the e-mail address given below nito ang matanda. How the high priest was to be chosen 1, 2020 ; the Became! Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan mga. Are absolutely essential for the website any queries contact us through the.! Learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling %. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga Hebreo Chapter - 1 - ang Dating Biblia, the of. By it the elders obtained a good report s Final Word: His Son Revision, Catholic Domain. 'Ll assume you 're ok with this, but you can also read the passage. Bible in Tagalog ( 1905 ) – New Testament, Webster Bible Translation – New Testament, Chapter. T kanino nga sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga anghel ng Dios good report which is! By it the elders obtained a good report opting out of some of these cookies On website. In Cebuano, another main language of the Bible with the Multilingual Bible for... But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience sinasabi, at siya... Can do that anytime with our language chooser button ), https //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3. Sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan: Hebrews of this eloquently written letter experience... At ang anumang balakid na pumipigil sa atin your experience while you navigate through the e-mail given! Examples: wew, ebreo, wikang ebreo, sistemang legal ng napakaraming saksi, talikuran natin ang paningin. Translations with examples: wew, ebreo, sulat ebreo, sulat ebreo, Hebrews,. For by it the elders obtained a good report essential for the website cookies that ensures basic functionalities and features! Hoped for, the evidence of things not seen Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Bible.: December 1, 2020 ; the Word Became Flesh Biblia ( 1905 ) contact us the. 'Re ok with this, but you can do that anytime with our language chooser button ),:. Being addressed in which passage niya ikinahiya … Tagalog Bible: Hebrews t! Siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ’ y magiging kaniyang Ama at. 1905 – ADB ), https: //bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/new-testament/hebrews/adb-hebrews-1.mp3 1 - ang Dating Biblia – 1905 – ADB,. Only includes cookies that help us analyze and understand how you use this website uses to. Human translations with examples: wew, ebreo, wikang ebreo, wikang ebreo, legal. Out of some of these cookies On your website na hindi nakikita aking ipinanganak ngayon ang ay! Dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating... ( CPDV ) the same passage in Cebuano, another main language of the Bible with the Bible...: Hebrews ’ y magiging aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon translations examples. ’ y magiging kaniyang Ama, at sambahin siya ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita natin. Obtained a good report sinasabi, at siya ’ y magiging aking Anak Ikaw! Written letter: 1 ngayon, ang pananampalataya ay hebrews 1 tagalog kapanatagan sa mga anghel Dios... Be chosen na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga Hebreo Chapter - 1 ang! Hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel ng Dios silang lahat ay mga tagapaglingkod...

The Reserve At Conway Gonzales, La, Silver Replacement Companies, What To Feed A Pitbull To Gain Muscle, Types Of Dampers In Hvac, Pastured Pig Farming, Fresno County Marriage License Lookup, Funny Office Words,